Lanmò trajik, bèl ti pitit sa gen 1 an edmi, men ki jan yon sèvant touyel nan yon bokit dlo

Spread the love